Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc"

          W dniach 3-5 listopad 2010 r. odbyło się trzydniowe szkolenie na temat „Przemoc – diagnoza, interwencja i pomoc”. Prowadziła je Pani Anna Tuszyńska. Szkolenie odbyło się w hotelu „Warszawa” w Augustowie.
          Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z problematyką przestępczości – jej charakterystyką, rodzajami, etiologią i skalą. Przedstawiony został obraz psychologiczny osób uwikłanych w przemoc. Pani trener omówiła również formy i zasady udzielania pomocy osobom doznającym przemocy oraz zasady przeprowadzania rozmów interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc.
          Drugiego dnia szkolenia poruszone zostały takie tematy jak: dziecko doznające przemocy – aspekty zjawiska przemocy wobec dziecka; zespół dziecka krzywdzonego – analiza czynników ryzyka krzywdzenia dziecka; przemoc seksualna wobec dziecka - charakterystyka, cechy czynów kazirodczych, charakterystyka sprawców przemocy seksualnej; zasady pomocy dziecku krzywdzonemu.
          Ostatniego dnia szkolenia Pani Anna Tuszyńska omówiła prawne aspekty przeciwdziałania przemocy - procedura „Niebieskiej Karty”. Następnie przedstawiła Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne jako metodę pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innym patologiom społecznym. Na koniec omówiona została analiza przypadków dotyczących przemocy w rodzinie – praca z casusem.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego