Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie - Rachunkowość budżetowa - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie - Rachunkowość budżetowa

                                                                                    DYREKTORZY/KIEROWNICY
                                                                                    INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                    Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników Państwa instytucji do udziału w bezpłatnym doradztwie dotyczącym zagadnień związanych z

RACHUNKOWOŚCIĄ BUDŻETOWĄ

Informujemy, iż usługa doradcza realizowana będzie w formie spotkań indywidualnych (grupa będzie liczyć nie więcej niż 3 uczestników). Taka forma doradztwa będzie sprzyjać efektywniejszemu rozwiązywaniu Państwa dylematów. Przewiduje się zakwalifikowanie maksymalnie 6 uczestników na jeden termin. Osoby zgłoszone na spotkanie doradcze zostaną podzielone na grupy. Informację o zakwalifikowaniu na konkretny termin i godzinę otrzymają Państwo drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy.

Odbiorcy: pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
Termin (do wyboru):
26.11.2010r. - rekrutacja zakończona
30.11.2010r.
1.12.2010r. - rekrutacja zakończona
3.12.2010r. - rekrutacja zakończona
Miejsce: Biuro Projektu ROPS, ul. Legionowa 30 lok 202, Białystok.
Czas trwania: przewiduje się ok. 3 godzin na jedną grupę doradczą.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
(w załączeniu) oraz przesłanie jej na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail:
projekt@rops-bialystok.pl do dnia 22 listopada 2010 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14 (osoba do kontaktu: Joanna Nowik)

Serdecznie zapraszamy,
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego