Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Prowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Prowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

ROPS. IV.POKL.3321-1.5/2011
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013.
2011-01-12
2011-01-17 16:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Białystok dnia 10.02.2011

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. DORADZTWA DLA PRACOWNIKÓW REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU
Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Oferty spełniły wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS. IV.POKL.3321-1.5/2011 umieszczonym na stronie internetowej. Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferentów. Postanowiono przyjąć oferty i zlecić realizację doradztwa ww. zakresie dla Pani Małgorzaty Lawdy i Pani Anny Tomulewicz.

Dokumenty
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215