Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i opracowania badań i analiz - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i opracowania badań i analiz

ROPS.V.3321-2/2/11
w ramach zadania "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej".
2011-04-20
2011-04-26 15:30
ROZSTRZYGNIĘTO

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi doradczej w zakresie przygotowania i opracowania badań i analiz niezbędnych dla właściwego kształtowania polityki społecznej w regionie w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Przy rozpatrzeniu oferty poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferenta oraz inne kryteria określone w zapytaniu ROPS.V.3321-2/2/11 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi doradczej Pani Katarzynie Dębkowskiej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215