Baner

Przeprowadzenie usługi doradczej dla cyklu LZI ( doradztwo prawne )

ROPS.IV.POKL.3321.1.34 /2011
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2011-04-29
2011-05-12 16:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Białystok, dnia 17.05.2011 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO DLA CYKLU LOKALNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH 29.04.2011 r.

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami złożonymi w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradztwa prawnego dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, w ramach projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie cenę jak także doświadczenie i adekwatność tego doświadczenia oraz posiadanych kompetencji do przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym ROPS.IV.POKL.3321-1.34/2011, zamieszczonym na podstronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi doradztwa prawnego Pani Małgorzacie Grażynie Niewińskiej.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215