Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie seminariów dla kuratorów sądowych jako członków zespołów interdyscyplinarnych. - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie seminariów dla kuratorów sądowych jako członków zespołów interdyscyplinarnych.

ROPS.IV.POKL.3321.1.35/2011
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy ? szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2011-04-29
2011-05-12 16:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Białystok, dnia 17.05.2011 r.
ZAPYTANIE DOT. PRZEPROWADZENIA SEMINARIÓW DLA KURATORÓW SĄDOWYCH JAKO CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH: „UDZIAŁ I ROLA KURATORÓW SĄDOWYCH W FUNKCJONOWANIU LOKALNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH” 29.04.2011 r.

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami złożonymi w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie seminariów dla kuratorów sądowych jako członków zespołów interdyscyplinarnych: „Udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, w ramach projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie cenę jak także doświadczenie i adekwatność tego doświadczenia oraz posiadanych kompetencji do przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym ROPS.IV.POKL.3321-1.35/2011, zamieszczonym na podstronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215