Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZMIANA TREŚCI] Przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na poziomie podstawowym - "Trening ... - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZMIANA TREŚCI] Przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na poziomie podstawowym - "Trening ...

ROPS.IV.POKL.3321.1.13/2011
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na poziomie podstawowym - "Trening zastępowania agresji" w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
2011-05-05
2011-05-13 16:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Białystok, dnia 17.05.2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA "TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI”
Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na Przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na poziomie podstawowym – „Trening Zastępowania Agresji” przez podmiot dysponujący certyfikowanym/nymi trenerem/ami dla dwóch grup ok. 15 – osobowych – pracowników Domów Pomocy Społecznej, Wielofunkcyjnych Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferentów oraz inne kryteria określone zapytaniu ROPS.IV.POKL.3321.1.13/2011 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację szkolenia: Instytutowi „AMITY” Edukacja, Badania Naukowe i Doradztwo, Jacek Morawski z Warszawy.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215