Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie części empirycznej badania pn. "Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie części empirycznej badania pn. "Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc

ROPS.V.3321-7/2/11
2011-07-05
2011-07-14 15:30
ROZSTRZYGNIĘTO

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapoznał się z 3 ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie części empirycznej badania pn. „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin” w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Przy rozpatrywaniu ofert poddano analizie kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu badań społecznych, logiczną i czytelną prezentację koncepcji badania, dobór próby badawczej oraz cenę. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację badania dla firmy: Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215