Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na poziomie podstawowym "Trening...." - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na poziomie podstawowym "Trening...."

ROPS.IV.POKL.3321.1.43/2011
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2011-07-21
2011-07-29 16:00
ROZSTRZYGNIĘTO

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA "TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI”
W ramach zapytania ofertowego na Przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na poziomie podstawowym – „Trening Zastępowania Agresji” w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" do dnia składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty i dokonał wyboru oferty firmy: INSTYTUT AMITY, Edukacja, Badania Naukowe i Doradztwo Jacek Morawski, dr n. prawn., ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215