Baner

Przeprowadzenie szkolenia "Profesjonalna obsługa klienta."

ROPS.IV.POKL. 3321.1.45/2011
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2011-07-21
2011-07-29 16:00
ROZSTRZYGNIĘTO

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA "PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA”
08.08.2011r.
Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie dwóch szkoleń dwudniowych, pt. „Profesjonalna obsługa klienta” w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferentów oraz inne kryteria określone zapytaniu ROPS.IV.POKL.3321.1.45/2011 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację szkolenia Gabinetowi Psychologicznemu „KATHARSIS” Roman Szmyd, ul. Słowackiego 4a/5, 37-400 Nisko

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215