Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Skład, przygotowanie, wydruk i dostawa publikacji - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Skład, przygotowanie, wydruk i dostawa publikacji

ROPS.V.3321- 9/2/11
Skład, przygotowanie, wydruk i dostawa publikacji
2011-08-31
2011-09-05 15:30
ROZSTRZYGNIĘTO

w ramach realizowanego zadania "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej"

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapoznał się z 7 ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na skład, przygotowanie, wydruk i dostawa czterech publikacji w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Oferty spełniły wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS.V.3321-9/2/11.
Przy rozpatrzeniu ofert wzięto pod uwagę zaproponowaną cenę czterech publikacji łącznie w ilości 1 000 szt. każda, w stosunku do określonych parametrów wykonania i terminów realizacji zamówienia.Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić: skład, przygotowanie, wydruk i dostawę zamówienia dlaDrukarni Biały Kruk Milewscy Sp.J., ul. Nowowarszawska 25, 15-205 Białystok.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215