Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie szkolenia "Trening interpersonalny" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie szkolenia "Trening interpersonalny"

ROPS.IV.POKL.3321.1.49/2011
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2011-09-05
2011-09-09 16:00
ROZSTRZYGNIĘTO

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA "TRENING INTERPERSONALNY"
15.09.2011 r.
Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie dwóch szkoleń trzydniowych, pt. „Trening interpersonalny” w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferentów oraz inne kryteria określone zapytaniu ROPS.IV.POKL.3321.1.49/2011 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację szkoleń Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej, Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS, przy ul. Kołłątaja 2a 2, 83 – 110 Tczew.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215