Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się terapią rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się terapią rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

ROPS.III.3321-14/2011
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza SUPERWIZORÓW do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów pn. "Superwizja w zakresie terapii rodzin dotkniętych przemocą"
2011-09-23
2011-10-03 15:30
Nierozstrzygnięto

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się terapią rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza SUPERWIZORÓW do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów pn. „Superwizja w zakresie terapii rodzin dotkniętych przemocą”
 
Cel warsztatu:
podniesienie kompetencji osób udzielającym pomocy osobom uwikłanym w przemoc w    rodzinie,
doskonalenie umiejętności psychologicznych niezbędnych w terapii rodzin,
integracja środowisk zajmujących się pomocą rodzinom uwikłanym w przemoc.
 
Zakres tematyczny warsztatu:
- superwizja przypadków w zakresie terapii rodzin doświadczających przemocy,
- metody pracy chroniące przed przeciwprzeniesieniem i traumatyzacją pośrednią,
- ćwiczenia pogłębiające umiejętności rozumienia innych,
- formy i metody pracy z przypadkiem.
 
Adresaci:
 
Terapeuci rodzin, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się udzielaniem pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc
 
Termin:
 
Ramowy termin przeprowadzenia szkolenia: październik 2011 (II połowa)
Warsztat w systemie: jednodniowym (w sumie  3 warsztaty po jednym dniu)
 
Miejsce warsztatu: Białystok
 
Oferta powinna zawierać:
konspekt warsztatu (możliwość modyfikacji zakresu tematycznego),
 informację na temat kwalifikacji i doświadczenia superwizora (certyfikat PTP),
całkowity koszt przeprowadzenia warsztatu ze szczegółowym wykazem rodzajem kosztów
(stawka brutto za godzinę, koszt opracowania i przygotowania materiałów szkoleniowych, koszt dojazdu i ewentualnego noclegu)
Kryterium wyboru oferty:
- kwalifikacje, doświadczenie superwizora,
- koszt przeprowadzenia szkoleń
 
 
Informacje dodatkowe:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku odpowiada za rekrutację uczestników warsztatu oraz zapewnienie bazy lokalowej.
 
Uprzejmie prosimy o składanie ofert w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, pokój 119, w terminie od
26.09.2011 r – 03.10.2011 r. do godziny 15.30, w kopercie z dopiskiem „Warsztat: Superwizja w zakresie terapii rodzin dotkniętych przemocą – oferta cenowa – nie otwierać” lub o przesłanie ofert pocztą pod wskazany adres. Koperta powinna być oznaczona adresem i nazwą Wykonawcy, oraz być zamknięta w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości.
 
Termin otwarcia ofert nastąpi 05.10.2011 r.
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Elżbietą Królewską, pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod nr tel. 85 744 71 74

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215