Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie programu wczesnej interwencji FRED GOES NET - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie programu wczesnej interwencji FRED GOES NET

ROPS.III.3321-15/2011
2011-09-27
2011-10-03 15:30
Rozstrzygnięto

Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego przeprowadzenia programu wczesnej interwencji FRED GOES NET.

W dniu 10.10.2011 zapoznano się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie programu wczesnej interwencji FRED GOES NET. Przy rozpatrzeniu oferty poddano analizie kwalifikacje oferentów oraz inne kryteria określone w zapytaniu ROPS.III.3321-15/2011 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć złożoną ofertę i zlecić realizację programu p. Agacie Niemczynowicz oraz p. Wojciechowi Powichrowskiemu. 


 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza certyfikowanych trenerów programu „FRED GOES NET” do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie ww. programu na terenie województwa podlaskiego, zgodnie z poniższymi informacjami. Jednocześnie ROPS informuje, iż nie zwraca kosztów dojazdu trenera na miejsce realizacji programu.
 
Temat:
Program wczesnej interwencji „FRED GOES NET”.
 
Cel programu:
Program „FRED GOES NET” jest projektem wczesnej interwencji wobec młodych osób, które zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych.
 
Adresaci programu:
Program skierowany jest do osób w wieku 14-21 lat (w szczególnych przypadkach 13-25 lat). Adresaci programu to młodzież eksperymentująca z alkoholem, narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi (z wyjątkiem heroiny). Program nie jest skierowany do młodzieży uzależnionej.
 
Rekrutacja grupy docelowej odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym celu do zadań certyfikowanych trenerów należeć będzie przeprowadzenie spotkań (wg własnego scenariusza)
z przedstawicielami GKRPA służących prezentacji założeń programu oraz zasad rekrutacji uczestników.
Proponuje się by w roku bieżącym dokonać naboru 6 grup uczestników (4-10 osób w każdej grupie).
 
Termin realizacji programu:
Październik – grudzień 2011 r.
 
Miejsce realizacji programu:
Program zostanie przeprowadzony w gminach, które dokonają naboru uczestników (6 grup).
 
Oferta powinna zawierać:
-          proponowaną stawkę brutto za godzinę dydaktyczną zajęć,
-          koszt materiałów do zajęć,
-          scenariusz programu oraz spotkań z przedstawicielami GKRPA,
-          informację o posiadaniu uprawnienia do prowadzenia programu „Fred Goes Net”.
 
Kryterium wyboru oferty:
-          uprawnienie do prowadzenia programu „Fred Goes Net”,
-          koszt przeprowadzenia programu.
 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, pokój nr 116, lub przesłanie na e-mail: rops@rops.wrotapodlasia.pl w terminie do dnia
3 października 2011 r. do godz. 15.30
.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215