Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Szkoła Dobrego Wyboru" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Szkoła Dobrego Wyboru"

ROPS.III.3321-16/2011
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza trenerów do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Szkoła Dobrego Wyboru", zgodnie z poniższymi informacjami. Jednocześnie ROPS informuje, iż nie zwraca kosztów dojazdu trenera na miejsce realizacji programu.
2011-10-27
2011-10-31 15:30
ROZSTRZYGNIĘTO

Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Szkoła Dobrego Wyboru”.

W dniu 02.11.2011 zapoznano się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Szkoła Dobrego Wyboru”. Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie kwalifikacje oferentów oraz inne kryteria określone w zapytaniu ROPS.III.3321-16/2011 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację szkoleń p. Elżbiecie Powichrowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą osoby fizycznej „Profilaktyka i terapia Uzależnień” z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 75/23, 15-774 Białystok.

 


 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza trenerów do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Szkoła Dobrego Wyboru”, zgodnie z poniższymi informacjami. Jednocześnie ROPS informuje, iż nie zwraca kosztów dojazdu trenera na miejsce realizacji programu.
 
Temat:
Realizacja szkoleń w ramach projektu „Szkoła Dobrego Wyboru”.
 
Informacja o projekcie:
Projekt „Szkoła Dobrego Wyboru” ukierunkowany jest na edukację osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w zakresie prawidłowego realizowania działań profilaktycznych dotyczących uzależnień. W ramach projektu, od 2009 roku, realizowane są szkolenia kadry pedagogicznej z terenu województwa podlaskiego, przygotowujące odbiorców do samodzielnej realizacji projektu (prowadzenia szkoleń, zajęć edukacyjnych, wywiadówek profilaktycznych).
 
Cel szkoleń:
Dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej: przyczyn zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież, faz, mechanizmów, rodzajów uzależnień (od narkotyków, alkoholu, komputera itp.), rodzajów środków psychoaktywnych, sposobów rozpoznawania zachowań pod wpływem środków psychoaktywnych, skutków zażywania narkotyków, form pomocy osobom uzależnionym, profilaktyki uzależnień w szkole – rodzajów, strategii, standardów; diagnozy wewnątrzszkolnej. Celem szkoleń jest również kształtowanie umiejętności dotyczących działań profilaktycznych i interwencyjnych skierowanych do dzieci/młodzieży i ich rodziców (przećwiczenie scenariuszy zajęć).
 
Adresaci szkoleń:
Pedagodzy oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu sejneńskiego, suwalskiego oraz augustowskiego.
 
Termin realizacji szkoleń:
Listopad – grudzień 2011 r.
 
Miejsce realizacji szkoleń:
Powiaty: sejneński, suwalski oraz augustowski.
 
Niniejsze zapytanie dotyczy przeprowadzenia trzech szkoleń w systemie jedno lub dwudniowym. Jedno szkolenie w każdym z ww. powiatów. Preferowany system pracy
z uczestnikami szkoleń – wykładowo-warsztatowy.
 
Oferta powinna zawierać:
-          proponowaną stawkę brutto za godzinę dydaktyczną zajęć,
-          koszt materiałów do zajęć,
-          program szkolenia,
-          informację o kwalifikacjach trenera oraz opis doświadczenia trenera w realizacji szkoleń o przedmiotowej tematyce.
 
Kryterium wyboru oferty:
-          kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie trenera w wyżej wymienionej tematyce szkoleń,
-          koszt przeprowadzenia szkoleń.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, pokój nr 116, lub przesłanie na e-mail: rops@rops.wrotapodlasia.pl w terminie do dnia
31 października 2011 r. do godz. 15.30
.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215