Baner

[2012] Przeprowadzenie usługi doradczej przez dwóch doradców w zakresie aktywnej integracji oraz opraco...

ROPS.IV.POKL.3321.1/1/2012
Przeprowadzenie usługi doradczej przez dwóch doradców w zakresie aktywnej integracji oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów
2012-02-07
2012-02-10 12:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie usługi doradczej przez dwóch doradców w zakresie aktywnej integracji oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. DORADZTWA Z ZAKRESU AKTYWNEJ INTEGRACJI ORAZ OPRACOWANIA I AKTUALIZOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I INNYCH PROGRAMÓW

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi doradczej przez dwóch doradców w zakresie aktywnej integracji oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Oferta spełniła wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS.IV.POKL.3321.1/1/2012 umieszczonym na stronie internetowej. Przy rozpatrzeniu oferty poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferenta. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację doradztwa ww. zakresie dla Pani Anny Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215