Baner

[2012] Prowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

ROPS.IV.POKL.3321.1/2/2012
Prowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
2012-02-07
2012-02-10 12:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Prowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. DORADZTWA DLA PRACOWNIKÓW REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi doradczej dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Oferta spełniła wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS.IV.POKL.3321.1/2/2012 umieszczonym na stronie internetowej. Przy rozpatrzeniu oferty poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferenta. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację doradztwa ww. zakresie dla Pani Anny Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215