Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[2012] Przeprowadzenie szkolenia "Równość szans kobiet i mężczyzn" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[2012] Przeprowadzenie szkolenia "Równość szans kobiet i mężczyzn"

ROPS.IV.POKL.3321.1/5/2012
Przeprowadzenie szkolenia "Równość szans kobiet i mężczyzn"
2012-02-10
2012-02-20 12:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie szkolenia "Równość szans kobiet i mężczyzn" w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA "RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN" 20.02.2012 r.

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia "Równość kobiet i mężczyzn" w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Oferty spełniły wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym o nr ROPS.IV.POKL.3321.1/5/2012 umieszczonym na stronie internetowej. Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferenta. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację szkolenia: ARS PROFECTUS Mariusz Matouszek, ul. Floksowa 35, 60-175 Poznań.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215