Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[2012] Przeprowadzenie usługi pilota wizyt studyjnych - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[2012] Przeprowadzenie usługi pilota wizyt studyjnych

ROPS.IV.POKL.3321.1/6/2012
Przeprowadzenie usługi pilota wizyt studyjnych
2012-02-17
2012-02-23 14:00
ROZSTRZYGNIĘTO

Przeprowadzenie usługi pilota wizyt studyjnych w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. PRZEPROWADZENIA USŁUGI PILOTA WIZYT STUDYJNYCH
23.02.2012 r.
Zespół opiniujący zapoznał się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi pilota wizyt studyjnych w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". Przy rozpatrzeniu oferty poddano analizie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oferenta oraz inne kryteria określone zapytaniu ROPS.IV.POKL.3321.1/6/2012 umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi: TURYSTYKA Paweł Lawda, ul. Białowieska 21, 15-236 Białystok.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215