Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[2012] Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy..." - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[2012] Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy..."

ROPS.IV.POKL.3321.2/8.3/2012
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej"
2012-02-29
2012-03-07 11:00
ROZSTRZYGNIĘTO

w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DOT. PRZEPROWADZENIA BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „BĄDŹ AKTYWNY, BĄDŹ NAJLEPSZY – SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ” 08.03.2012 r.

Zespół opiniujący zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym ROPS.IV.POKL.3321.2/8.3/2012 po analizie dokumentów biorąc pod uwagę cenę, kwalifikacje i doświadczenie oferentów w wyżej wymienionym zakresie postanowiono przyjąć ofertę Pana Tomasza Wysockiego, ul. Szkolna 59/4, 05 – 270 Marki.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215