Baner

[2012] Przeprowadzenie warsztatów "Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie - w ramach procedury NK"

ROPS.IV.POKL.3321.1/17/2012
[2012] Przeprowadzenie warsztatów "Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie - w ramach procedury NK"
2012-03-07
2012-03-16 12:00
AKTUALNE

Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie - w ramach procedury NK” dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych: pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215